Szczecin: cena „abonamentu” SPP dla niepełnosprawnych bez zmian

Znak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

We wtorek szczecińscy radni przegłosowali zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania. Od kwietnia przyszłego roku obejmie ona większą liczbę ulic, a parkowanie będzie droższe. Na szczęście bez zmian pozostanie wysokość zryczałtowanych opłat, z których skorzystać mogą osoby niepełnosprawne.

SPP obejmie 140 ulice i place wobec 80 dotychczas.

– Zbyt mała rotacja aut w centrum miasta jest spowodowana przede wszystkim nadmierną liczbą abonamentów i opłat zryczałtowanych  – mówi Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. – Pojazdy z opłatami długoterminowymi zajmują połowę strefy – dodaje.

Zryczałtowana opłata za parkowanie, do której uprawnione są osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności i kartą parkingową, będzie wciąż wynosić 10 zł na rok. Umożliwia ona parkowanie bez dodatkowych opłat w parkometrze poza wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych zarówno w żółtej, jak i czerwonej strefie.

Parkując poza tzw. kopertami, osoba niepełnosprawna, która wykupiła wspomniany „abonament”, jest zobowiązana do umieszczenia karty parkingowej w widocznym miejscu za szybą pojazdu.

Uchwalone zmiany mają przynieść miastu dodatkowe 40 milionów złotych.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Karol Kowalski otrzymał od jednej z rzeszowskich firm klucze rowerowe

Przeczytaj następny

Poprawi się dostępność szlaków w polskich parkach narodowych i krajobrazowych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page