Szczecin: Czy betonowe półkule blokujące możliwość parkowania są bezpieczne dla niewidomych?

Plac Rodła w Szczecinie

Polskie Radio Szczecin w audycji Czas Reakcji poruszyło temat betonowych półkul montowanych na chodnikach, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla osób niewidomych.

Do studia zadzwoniła niewidoma p. Karolina, która dzień wcześniej miała wypadek – potknęła się o taką betonową półkulę zamontowaną w okolicy jednego z przystanków autobusowych na placu Rodła. W wyniku upadku doznała złamania łokcia z przemieszczeniem. Konieczna była operacja.

Słuchaczka zauważyła, że znacznie lepsze pod kątem potrzeb osób niewidomych, są murki, które znacznie łatwiej wyczuć laską, ewentualnie wysokie słupki. Kolejni słuchacze zwracali uwagę również, że tego rodzaju półkuliste blokady sprawiają również problemy dla osób sprawnych – bardzo często przeszkody te zlewają się te z otoczeniem.

Link do audycji (temat blokad został poruszony około 30 minuty nagrania):
https://radioszczecin.pl/125,0,czas-reakcji

Fot. Google Maps

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zmarła polska utytułowana sztangistka Małgorzata Hałas-Koralewska

Przeczytaj następny

Poznaliśmy polską kadrę na igrzyska paraolimpijskie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page