Szczecin: ile kosztuje abonament Strefy Płatnego Parkowania dla niepełnosprawnych?

Praktycznie całe centrum Szczecina pokryte jest Strefą Płatnego Parkowania. Postój na tzw. kopertach jest bezpłatny dla osób posiadających niebieską kartę parkingową. Na pozostałych wyznaczonych miejscach konieczne jest uiszczenie opłaty zgodnej z cennikiem, a te nie są niskie. Chyba że posiada się orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze ww. kartą parkingową.

10 złotych – tyle w Szczecinie kosztuje roczny abonament dla osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z kartą parkingową, będących właścicielami pojazdów lub dysponujących tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, przez cały okres za jaki wnoszona jest opłata. Aby uzyskać abonament należy udać się do kasy SPP z orzeczeniem o niepełnosprawności, kartą parkingową oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu.

Tyle samo płacą opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i obniżonej sprawności ruchowej będący właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy kredytu, leasingu, zameldowani wspólnie z osobą niepełnosprawną na pobyt stały.

Opłata zryczałtowana dla osób niepełnosprawnych uprawnia do parkowania na wszystkich wyznaczonych miejscach na terenie SPP. Pomimo posiadania przyklejonej na szybie naklejki abonamentowej, należy w widocznym miejscu umieścić kartę parkingową.

Dla porównania koszt normalnego abonamentu w podstrefie A wynosi 1500 złotych, natomiast w podstrefie B – 750 złotych. Oczywiście obowiązują też opłaty jednorazowe – pierwsza godzina postoju kosztuje odpowiednio 2,80 złotych i 1,60 złotych, za drugą – 3,20 zł i 1,80 zł, a za trzecią – 3,60 zł i 2 zł.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni artykuł

Urząd Miasta Poznania przyjazny niewidomym

Przeczytaj następny artykuł

Rzeszów: Będą dyskutować o kobiecości w niepełnosprawności