Szczecin: licytowano obrazy niepełnosprawnych

Ponad trzydzieści obrazów, których autorami są osoby z niepełnosprawnościami, a także wiele innych gadżetów zostało zlicytowanych w ramach Świątecznej Aukcji Charytatywnej pod hasłem „Niech święta nabiorą barw”. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę (15 grudnia) w szczecińskiej Galerii Handlowej Turzyn.

Pozyskane z aukcji pieniądze zostaną wykorzystane na zakup artykułów plastycznych, które posłużą niepełnosprawnym artystom w dalszym rozwoju swoich zainteresowań sztuką.

– Od 17 lat nasz Fundusz organizuje największy konkurs plastyczny w kraju, adresowany do osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawni twórcy corocznie wysyłają na to wydarzenie swoje dzieła. Naszą akcją chcemy podziękować wszystkim osobom biorącym corocznie udział w konkursie za ich talent i serce, jakie włożyli w stworzenie swoich dzieł – powiedziała w swoim przemówieniu dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON Anna Rąbel.

Najważniejszym celem wydarzenia była licytacja prac malarskich i grafik wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Wśród nich znalazły się zarówno dzieła wykonane w związku z uczestnictwem w ubiegłorocznej edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, jak i prace specjalnie przekazane na potrzeby aukcji przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Szczecinie-Płoni, Polski Związek Głuchych oraz Stowarzyszenie „Więź”.

W licytacji wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, a także mieszkańcy Szczecina odwiedzający w tym dniu Galerię Handlową Turzyn. Zlicytowane zostały 32 prace oraz liczne gadżety, między innymi leżak i bluza z logo Festiwalu Garaże i płyta łódzkiego rapera O.S.T.R., przekazane przez Stowarzyszenie Academia oraz albumy zdjęciowe z Igrzysk Paraolimpijskich przekazane przez Zarząd KSI Start.

Wydarzenie swoimi występami uświetnili także liczni artyści. Wśród nich znaleźli się tancerze z Klubu Sportowego Inwalidów „Start” Maciej Grzybowski, Magdalena Babicz i Eliza Świtalska, Zespół taneczny „Rytmix”, Grupa perkusyjna „Uderz w bęben”, solistki z Pałacu Młodzieży w Szczecinie oraz wokalista Paweł Sałdan. Strefę zabaw dla najmłodszych przygotowała sekcja Bocce działające w ramach KSI Start. Aukcję poprowadzili Prezes Fundacji Witryna Kultury Paweł Klimek i aktor Teatru Polskiego Mirosław Kupiec, zręcznie zagrzewając uczestników licytacji do rywalizacji o upatrzone wcześniej dzieła.

Wydarzenie zorganizowane przez Oddział Zachodniopomorski PFRON i Fundację Witryna Kultury odbywało się pod honorowym patronatem Kuriera Szczecińskiego i Radia Wawa. Patronami aukcji były Galeria Handlowa Turzyn i Kooperatywa Łaźnia.

fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

1000 łóżek z materacami przeciwodleżynowymi w internetowej wypożyczalni

Przeczytaj następny

Naukowcy Politechniki Gdańskiej opracowują Wirtualnego Osobistego Astystenta

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page