Szczecin: na części miejskich parkingów parkowanie na „kopertach” jest płatne!

Strefa Zamieszkania Stare Miasto

W Szczecinie, w centrum miasta, parkowanie jest płatne. Oprócz strefy płatnego parkowania (SPP) funkcjonuje też kilka płatnych parkingów niestrzeżonych (PPN). Okazuje się, że parkując na tych ostatnich osoby niepełnosprawne muszą płacić za zostawianie swoich samochodów również na tzw. „kopertach”.

Na stronie internetowej miejskiej spółki zarządzającej parkingami – Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. – można bez trudu znaleźć informację o tym, że w strefie płatnego parkowania na miejscach parkingowych oznaczonych znakami D-18 lub D-18a wraz z tabliczką T-29 osoba posiadająca niebieską kartę parkingową może parkować bezpłatnie. Z kolei na podstronach dotyczących poszczególnych płatnych parkingów niestrzeżonych takiej wzmianki już brak. Zwróciliśmy się więc do NiOL-u z prośbą o uzupełnienie brakującej informacji, jakakolwiek by ona nie była – tak, aby osoby niepełnosprawne zostały wyraźnie poinformowane, czy muszą płacić za parkowanie, czy też nie.

– W Gminie Miasto Szczecin wyłącznie w strefie płatnego parkowania osoby niepełnosprawne posiadają przywilej w postaci uzyskania dokumentu uprawniającego do bezpłatnego parkowania. Zatem informacje przekazane za pośrednictwem cyfrowych środków komunikacji są przekazane właściwie, wszak w przypadku innych obszarów administrowanych przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. akty prawa miejscowego regulujące kwestie korzystania z przedmiotowych obszarów nie przewidują ww. kwestii – odpowiedziała Anna Durlik ze szczecińskiego NiOL.

Spółka zaznaczyła, że strefa płatnego parkowania oraz strefa zamieszkania Stare Miasto funkcjonują w oparciu o inne przepisy prawa. Stosowna uchwała Rady Miasta Szczecin nie przewiduje dodatkowych ulg dla osób niepełnosprawnych korzystających z przedmiotowego obszaru.

Oznacza to zatem, że osoby z niepełnosprawnościami parkujące na parkingach: PPN Trasa Zamkowa, PPN Czarnieckiego, PPN Szymanowskiego oraz PPN Ogińskiego, a także w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, muszą wnosić normalne opłatne zgodne ze cennikami umieszczonymi na parkometrach.

Fot. spp.szczecin.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Co z elektronicznymi zleceniami na zaopatrzenie w wyroby medyczne? Ministerstwo zdrowia odpowiada

Przeczytaj następny

Ponad 500 osób uczestniczyło w Dniu Rodziny Paley

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page