Szczecin: powstało przystosowane dla niepełnosprawnych Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne

Na początku października otwarto w Szczecinie nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieści się ono przy Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości, przy al. Wojska Polskiego.

W centrum osoby z niepełnosprawnościami będą mogły szkolić się, a następnie uzyskać dyplom czeladników oraz mistrzów: piekarnictwa, cukiernictwa, hydrauliki, elektryki, budownictwa i wielu innych praktycznych zawodów.

Koszt zrealizowanego przez Izbę Rzemieślniczą projektu wyniósł 5.882.353,06 zł i sfinansowany został głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefundował wkład własny projektu w kwocie 900 tysięcy zł. W trakcie uroczystości

Podczas otwarcia instytucji dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON Anna Rąbel odznaczona została Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego za „Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

fot. PFRON Oddział Zachodniopomorski/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka ma własną pasiekę

Przeczytaj następny

Ruszyły drużynowe mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page