Szczecin: w sobotę w CH Galaxy wyrobisz EKUZ i wykonasz badania

W najbliższą sobotę, 16 listopada, Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje akcję „Zdrowie pod kontrolą”, w ramach której będzie można m.in. wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdzić Profil Zaufany, wykonać podstawowe badania.

Akcja będzie prowadzona w godz. 10:00-18:00. W jej trakcie będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy we krwi, wykonać badanie spirometryczne określające wydolności płuc. Będą porady dietetyka, nauka samobadania piersi, rozmowy o profilaktyce przeciwnowotworowej, rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, porady i konsultacje – jak skutecznie rzucić palenie. Będzie można zmierzyć sobie CO w wydychanym powietrzu.

Ponadto zostanie zaprezentowany pokaz z udzielania pierwszej pomocy i ćwiczenia.

fot. galaxy-centrum.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Dubaj: szczęśliwy dla Polaków czwartek

Przeczytaj następny

PFRON ma nowego prezesa. Został nim Krzysztof Michałkiewicz

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page