Szczecin: wyróżniono pracowników socjalnych

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wyróżnił 32 szczecińskim pracownikom socjalnym, pracującym na co dzień m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej i Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Uroczystość, która została zorganizowana w ramach odbywającego się 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, odbyła się w filharmonii.

Podczas tegorocznej uroczystości, która odbyła się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, wręczono 31 nagród pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin. Wyróżnione osoby posiadają minimum trzyletni staż pracy w powyżej wskazanych jednostkach oraz wyróżniają się inicjatywą i szczególnymi osiągnięciami w jednym bądź kilku wybranych obszarach w ramach jednej z poniżej przedstawionych kategorii:

Kategoria I – Działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w następujących obszarach:

 • wsparcie dla rodzin z dziećmi,
 • wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa,
 • przeciwdziałanie bezdomności,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • współpraca międzysektorowa.

Kategoria II -Działania na rzecz systemu pieczy zastępczej w następujących obszarach:

 • reintegracja rodziny,
 • wspieranie wychowanków w procesie usamodzielnienia,
 • rozwój i promocja rodzicielstwa zastępczego.

Kategoria III – Działania na rzecz podnoszenia jakości usług i sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, realizujących zadania z zakresu polityki społecznej, w następujących obszarach:

 • planowanie i organizowanie pracy,
 • rozwiązania techniczne,
 • postawa etyczna,
 • zaangażowanie w pracę
 • podnoszenie kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej.

W tym roku wyróżnieni zostali:

Kategoria I: Anna Łukaszek, Renata Pisarek, Dariusz Niewiarowski , Bogumiła Wieczorek, Przemysław Pawelec, Ewa Bąkowska, Arnold Woliński , Mateusz Kędziora. Dodatkowo, nagroda zbiorowa za opiekę nad zespołem tanecznym „Jakubczaki” trafiła do: Anny Betiuk, Edyty Gawdzis, Iwony Jędrzejak i Aleksandry Burby.

Kategoria II: Katarzyna i Grzegorz Piszczyk, Małgorzata Rogowska, Alina Cholewińska, Marta Tran.

Kategoria III: Magdalena Łachecka, Ewa Parchimowicz, Wiesław Iwanejko, Magdalena Łukaszewska, Marta Kujawa, Paulina Piórkowska, Roman Żak, Marzena Cydzik, Violetta Szymańska, Jan Putkiewicz, Iwona Schiller – Giwojno, Hanna Szost, Anna Brzezińska – Nowak, Katarzyna Gawron, Bożena Smolińska.

Ponadto Wyróżnieniem Prezydenta Miasta Szczecin została uhonorowana organizacja pozarządowa. W tym roku wyróżnienie przyznano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża, którego działalność jest niezwykle ważna dla społeczności lokalnej.

Źródło: wiadomosci.szczecin.eu

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Dziś Dzień Pracownika Socjalnego

Przeczytaj następny

Szczecin: Ruszają Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page