Szczecin: peron nr 3 na Dworcu Głównym bardziej dostępny dla ON

Wraz z początkiem września oddano do użytku zmodernizowany peron nr 3 dworca Szczecin Główny. Remont objął również kładkę od ul. Kolumba. Dzięki przebudowie obiekt stał się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Wyremontowana kładka ma aktualnie nowe zadaszenie, wymieniono również nawierzchnie i zainstalowano windy, które zapewnią wygodne dojście na perony nr 1, 2 i 3. Docelowo przejście będzie połączone blisko 150 metrowym łącznikiem z drugą istniejącą kładką, wybudowaną w 2016 roku. Łącznik zostanie oddany podróżnym do końca roku. Na samym peronie zainstalowano antypoślizgową nawierzchnię ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i słabowidzących. Zamontowano wygodne ławki i estetyczne oświetlenie. Peron zyskał nowe nagłośnienie, system wywołania ratunkowego SOS oraz monitoring.

Aktualnie prace przeniosły się na peron nr 4, który został zamknięty dla ruchu kolejowego. Zostanie on wydłużony, a wygodne dojście na peron zapewni winda. Kontynuowane są prace przy przebudowie kładki od strony ulicy Czarnieckiego. Po zakończonym remoncie komfortowe dojście do niej zapewni wybudowana pochylnia.

Inwestycja jest realizowana z Krajowego Programu Kolejowego w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM) Etap I Szczecin Główny”. Realizowany obecnie drugi etap prac warty ok. 60 mln zł netto. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Reprezentantka Polski zbiera pieniądze na wyjazd swojej trenerki na MŚ w Dubaju

Przeczytaj następny

Zachodniopomorskie z medalami konkursu „Lodołamacze 2019”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page