Szczeciński dworzec kolejowy sprawia problemy niewidomym

Dworzec kolejowy Szczecin Główny - widok z kładki nad peronami

Pomimo niedawnego gruntownego remontu dworca kolejowego Szczecin Główny, niestety obiekt w dalszym ciągu sprawia duże problemy dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dla niewidomych. Krótki materiał filmowy na ten temat dostępny jest na facebookowym fanpejdżu „Niewidomy płakał jak audytował”.

Chodzi o tzw. stare wejście do budynku dworca, do którego prowadzi kilka schodków z barierkami. Niestety, specjalnie przygotowane w chodniku ścieżki dla niewidomych zostały źle poprowadzone i osoby z nich korzystające są prowadzone prosto na ścianę między barierkami. Problemem jest również brak oznaczenia drzwi, które są stale zamknięte, a które otwarte.

Absurdów architektonicznych na szczecińskim dworcu jest niestety więcej. Wymienić należy tu m.in. kilka schodków, skutecznie utrudniających wózkowiczom dostęp do kas biletowych. Osoby na wózkach muszą przejechać dodatkowych kilkadziesiąt metrów do windy.

Poniżej wspomniany materiał:

https://www.facebook.com/niewidomyplakal/posts/2772106073002460

fot. Jakub Siusta

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Życzymy pomyślności w Nowym Roku!

Przeczytaj następny

Ks. Isakowicz-Zaleski apeluje ws. szczepień osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page