„Tacy Jak Wy, Tacy Jak My” wystawa fotograficzna w Policach

Wystawa fotograficzna „Tacy Jak Wy, Tacy Jak My” zorganizowana została 16 grudnia 2022 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Polickiego w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

To kolejna odsłona projektu „Niepełnosprawny czy Sprawny?”, którego głównym założeniem jest wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz integracja z osobami sprawnymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom stworzenia przestrzeni łączącej osoby z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi twórcy projektu nawiązali współpracę z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. Kluczowym założeniem wspólnego działania była organizacja spotkań, w których uczestniczyli uczniowie klas fotograficznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach oraz Technikum Łączności w Szczecinie.

Patrząc na wystawione fotografie powstałe przy wykorzystaniu techniki wielokrotnej ekspozycji nie zdoła się uchwycić pełnosprawności lub niepełnosprawności ukrytych w połączonych sylwetkach bohaterów. Widać jedynie człowieka, w którym można odnaleźć cząstkę siebie samego, który tak samo jak my wyraża emocje, uczucia, miewa dobre i złe dni. Organizatorzy wystawy zapraszają wszystkich chętnych do oglądania wystawy „Tacy Jak Wy, Tacy Jak My”, aby każdy mógł sam przekonać się, iż w głębi duszy wszyscy jesteśmy tacy sami.

Agnieszka Chabasinska
Maciej Gapys

Fot. Dulny foto/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Spotkanie świąteczne Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Przeczytaj następny

Bożonarodzeniowe spotkanie w Powiatowym Klubie Samopomocy w Policach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page