Abelard Giza dodaje napisy do swoich filmów i zachęca do tego innych