Niedostępne miejsca publiczne – duża przeszkoda dla osób starszych i niepełnosprawnych