Zachodniopomorskie: ruszyła nowa kadencja Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych