Fundacja Avalon otworzy Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami