Wojewoda zawiesza działalność m.in. warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek wsparcia