Sierpień miesiącem szerzenia świadomości o rdzeniowym zaniku mięśni (SMA)