Zbigniew Stefaniak zbiera na sportowy wózek inwalidzki