Hurkacz zagra przeciwko niesłyszącemu Koreańczykowi