Police: otwarto Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych