Mieszkanie rodziny Franciszka Siomkajły z Trzcianki to tykająca bomba