Nawet 2 miliony jednorazowego dofinansowania w ramach Funduszu Dostępności