GUS: w 2018 r. średnie i duże przedsiębiorstwa zatrudniały blisko 350 tys. niepełnosprawnych