PFRON sfinansował projekt roweru dla niepełnosprawnych