Kampania informacyjna „Chore Słowa” trafia do szkół z terenu powiatu polickiego