W 2022 r. ruszy budowa bazy danych o kartach parkingowych