Biskupi udzielą wiernym dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy św.