17 mln złotych na ochronę uczestników warsztatów terapii zajęciowej przed koronawirusem