Prezes KRF: w 2020 r. może się zamknąć nawet 50 oddziałów rehabilitacyjnych