W Policach sprawdzano wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym