Stowarzyszenie Polickie Amazonki realizuje zadanie „Dbamy o zdrowie”