Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” utrzymuje się na rynku mimo pandemii