Police: seniorzy będą mogli wykonać bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej