5 Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego ma nowe samochody