Polickie PSONI zaprezentowało się na dwóch imprezach