W Kołobrzegu na placach zabaw stanęły zabawki dla niepełnosprawnych