Renta socjalna w wysokości minimalnej krajowej? Trwa zbiórka podpisów