Komentarz redakcji do sprostowania nadesłanego przez Fundację Dum Spiro, Spero