Zachodniopomorskie: otwarto dziesiąty Zakład Aktywności Zawodowej