Co z elektronicznymi zleceniami na zaopatrzenie w wyroby medyczne? Ministerstwo zdrowia odpowiada