Youtuber, który poniżał niepełnosprawnego, trafił do aresztu