Powiat policki: mieszkanie wytchnieniowe w Podgrodziu jest już gotowe