Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji jeszcze w tym roku?