Orzeczenia o niepełnosprawności nadal automatycznie przedłużane