System Obsługi Dotacji i Refundacji PFRON będzie zgodny z WCAG 2.1