Sportowcy będą korzystać z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich we Wrocławiu