Uczestnicy polickich WTZ wzięli udział w warsztatach w Łazach