W Bielsku-Białej zawiązuje się grupa Widzieć przez Grę