Zachodniopomorskie samorządy otrzymają środki na opiekę wytchnieniową i asystentów