Trwa nabór wniosków w Module II programu „Aktywny samorząd”

Do 10 października można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów związanych z nauką (czesne – o ile dotyczy oraz dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia) w semestrze zimowym 2019/2020.

W ramach zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, Wnioskodawca może otrzymać środki do 800,00 zł  jeżeli posiada podpis elektroniczny (Profil Zaufany na platformie ePUAP) i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektroniczne przy wykorzystaniu SOW (Systemu Obsługi Wsparcia).

Za realizację programu odpowiedzialne są samorządy, dlatego aby uzyskać więcej szczegółowych informacji należy udać się do starostwa powiatowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Tam też należy złożyć wniosek.

Informacji udziela również PFRON pod numerem telefonu 17 28 39 300.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Parakolarze zdobyli 6 medali na MŚ w Emmen

Przeczytaj następny

W Policach bezpłatnie wypożyczysz sprzęt rehabilitacyjny

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page